เหล็กเสริม เหล็กเสริมคอนกรีต รู้หรือไม่ ? เหล็กเสริมมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

เหล็กเสริม เหล็กเสริมคอนกรีต

รู้หรือไม่ ? เหล็กเสริมมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

รู้หรือไม่ ? เหล็กเสริมมีประโยชน์มากกว่าที่คิด โดย เลคกล้า

เหล็กเสริม เหล็กเสริมคอนกรีต หรือ เหล็กเสริมพิเศษ ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ หากเรียกว่า เหล็กเสริม คือ เหล็กที่ช่วยเสริมโครงสร้างหลัก ให้มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะ เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเสริมปูน เหล็กเสริมคาน ดังนั้น หากงานก่อสร้างที่มีมาตรฐาน ควรมีเหล็กเสริมเป็นขั้นตอนหลักสำคัญไม่ว่าจะหน้างานใดก็ตาม..

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 • เหล็กเสริมคอนกรีต คืออะไร
 • เหล็กเสริมคอนกรีตมีประเภทอะไรบ้าง
 • ข้อดีและประโยชน์ของเหล็กเสริมพิเศษคาน

เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเสริมพิเศษคาน คือเหล็กอะไร

 • เหล็กที่ใช้สำหรับเสริมคอนกรีตซึ่งปกติจะเป็นเหล็กกล้าชนิดท่อน ชนิดเส้น หรือชนิดแบบตะแกรง ฝังในลักษณะที่ทำให้เหล็กและคอนกรีตร่วมกันต้านทานต่อแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับพื้นคอนกรีตได้
 • เหล็กเสริมในงานก่อสร้างทั่วไปหมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้วางในแบบก่อนหล่อเทคอนกรีต ถือเป็นวัสดุสำคัญของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุที่รับแรงอัดได้ดี แต่เปราะหักง่าย ไม่ยืดหยุ่น จึงต้องใช้เหล็กซึ่งเป็นวัสดุที่รับแรงดึงได้ดีมาเสริมความแข็งแรงในเนื้อคอนกรีต

เหล็กเสริมคอนกรีตมีกี่ประเภท ประเภทใดบ้าง

 • ประเภทเหล็กเสริม ใช้สาหรับเสริมในเนื้อคอนกรีตเพื่อให้เกิดความแข็งแรงคงทนต่อแรงอัด และแรงดึงได้ดี โดยเหล็กเสริมสามารถ
 • แบ่งแยกย่อยออกเป็นชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เหล็กเส้นกลม ,เหล็กข้ออ้อย ,เหล็กรีดซ้า ,ลวดเหล็กกล้าตีเกลียว และลวดเหล็กกล้าแรงดึงสูงสาหรับคอนกรีตอัดแรง
 • ตัวอย่างเหล็กเสริมคาน เช่น เหล็กเส้นกลมเหล็กเส้นที่มีพื้นที่ภาคตัดขวางเป็นรูปกลม มีลักษณะพื้นผิวที่เรียบเกลี้ยงไม่บิดเบี้ยว มีคุณสมบัติที่คงทน และสามารถรับแรงได้ดี
 • เหล็กข้ออ้อยมีบั้ง และมีครีบที่พื้นผิว มีลักษณะเหมือนปล้องขนาดเท่าๆกัน เพื่อเสริมกำลังในการยึดระหว่างเหล็กเส้นกับเนื้อคอนกรีตให้มีความเหนียวแน่นในการยึดเกาะมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

ข้อดี หรือประโยชน์ของเหล็กเสริมคาน เหล็กเสริมคอนกรีต

 1. เหล็ก คือวัสดุที่แข็งแรงทนทาน และรับแรงอัดได้ดีเยี่ยมมากกว่าวัสดุชนิดอยู่แล้ว แต่เหล็กเสริมคาน ช่วยให้ยึดเกาะและรับแรงได้ดีมากขึ้น
 2. เหล็กเสริมคานพิเศษ หรือเหล็กเสริมช่วยเสริมให้โครงสร้างแข็งแรง ทนทานมากขึ้น  ทำให้ยืดอายุโครงสร้างให้ยาวนานมากขึ้น
 3. เหล็กเสริมคาน เหล็กเสริมคนกรีต มีหลากหลายชนิด ทำให้ผู้รับเหมา ช่างก่อสร้าง หรือ เจ้าของบ้านมีสิทธิ มีตัวเลือกมากขึ้นว่าจะใช้เหล็กอะไรกับหน้างาน เพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงมากที่สุด
 4. เหล็กเสริมคาน เหล็กเสริมคอนกรีต ช่วยลดแตกร้าวของเสา กำแพง หรือพื้นปูนได้ในอนาคต เพราะเหล็กเสริมคอนกรีตช่วยยึดเกาะคอนกรีตให้แน่นมากขึ้น