5 ข้อคิด การตัดสินใจกู้เงินซื้อบ้าน รู้ก่อน อ่านก่อนเพื่อนอนาคตของคุณ

กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินผ่อนบ้าน 5 ข้อคิด โดย เลคกล้า

กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินผ่อนบ้าน อ่านก่อนตัดสินใจ

5 ข้อคิด เกี่ยวกับการกู้เงินซื้อเคหะ เพื่ออนาคตของคุณ

กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินผ่อนบ้าน กู้เงิน หรือที่เรียกกันว่า สินเชื่อบ้าน สินเชื่อเคหะ … หากตัดสินใจผิดพลาดก็เหมือนสร้างภาระหนี้สินให้ตนเอง หรือไม่สามารถคำนวณวางแผนการเงินในอนาคตได้ ดังนั้น 5 ข้อคิด การตัดสินใจกู้เงินซื้อบ้านอ่านเพิ่มเติม ดังบทความนี้

5 ข้อคิด การตัดสินใจกู้เงินซื้อบ้าน รู้ก่อน อ่านก่อนเพื่อนอนาคตของคุณ

1.ประเมินเงินเดือน หรือเงินสะสมของตนเองก่อนตัดสินใจ

  • การกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน สิ่งแรกที่ควรมีและต้องมีสะสมสำรองคือ เงิน การกู้เงินซื้อเคหะสถาน จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการซื้อ และต้องเป็นหนี้สินอย่างน้อยๆ5-10ปี หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับขนาดของบ้าน ดังนั้น ข้อแนะนำสำหรับผู้ต้องการกู้เงิน สำหรับพนักงาประจำ ควรคำนึงก่อนว่า อายุของเราเท่าไหร่ ทำงานได้อีกกี่ปี มีโอกาสเสี่ยงในการออกจากงานหรือไม่ หากเข้าข่ายเสี่ยง ไม่ควรกู้ แนะนำให้มีความพร้อมทางด้านการเงินเสียก่อน เพื่อไม่ให้ตนเองลำบากในอนาคต
  • สำหรับผู้ที่ทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจ สิ่งแรกที่ควรคำนึง คือ เงินรายได้ที่ได้ต่อเดือน มีเพียงพอกับเงินผ่อนที่ต้องส่งทุกงวดหรือไม่ ธุรกิจมีการเติบโต หรือรายได้ที่มั่นคงหรือไม่ หากเป็นธุรกิจระดับเริ่มตัวทำธุรกิจ ไม่ควรกู้เงินลงทุนอะไรเพิ่ม การกู้เงิน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานประจำ ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูง แต่ขึ้นอยู่กับขนาดและความเติบโต รายได้ของธุรกิจนั้นๆ

2.ทำเลบ้านที่ต้องการกู้ ต้องดี และเหมาะสมกับการลงทุน

  • ในเมื่อมีการตัดสินใจกู้สินเชื่อบ้านไปแล้ว หรือตัดสินใจมีหนี้สินระยะยาวและหนี้สินก้อนใหญ่ วรตัดสินใจให้ดีในเรื่องของทำเลที่ตั้งของบ้าน การตัดสินใจเลือกทำเล ไม่ได้คำนึงเพียงแค่ทำเลนี้ดี หรือเจริญรุ่งเรืองเฉพาะในปัจจุบันเพียงอย่างเดียว แต่ต้องดี และเติบโตได้ในอนาคต
  • การเติบโตและมีเป็นทำเลธุรกิจในที่นี้ หมายถึง สามารถขาย หรือต่อยอดอะไรในอนาคตได้ เช่น เปิดร้านขายของหรือให้เช่าทำสถานที่ อื่นๆ ดังนั้น ทำเลที่ดี ต้องอยู่ในจังหวัดที่ดี เศรษฐกิจดี ลักษณะภูมิภาคเป็นมิตร น้ำไม่ท่วมเป็นต้น

3.ความพร้อมของผู้ที่อยู่อาศัยในบ้าน

  • การตัดสินใจกู้เงินซื้อบ้าน เป็นการตัดสินใจเรื่องใหญ่ จำเป็นต้องปรึกษาหลายคนในการร่วมกันช่วยกันตัดสินใจและผู้ที่ควรปรึกษามากที่สุด คือ ผู้ที่ร่วมอาศัยด้วย เพราะบางครั้ง การมีเรื่องของการกู้ร่วมกันได้ ดังนั้น ต้องปรึกษากันหลายๆทาง เพื่อให้การกู้บ้าน ซื้อบ้านในครั้งนี้เป็นไปในทางที่ดีที่สุด
  • สำหรับเรื่องหลักๆที่ต้องปรึกษาร่วมกัน เช่น เรื่องการเงิน หากมีการกู้ร่วมต้องกู้สัดส่วนอย่างไรบ้าง ต้องมีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ มีใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการกู้ เรื่องทำเลที่ตั้งสถานที่ที่ไหน ลักษณะบ้านต้องการแบบใด ตลอดจนเรื่องการอนาคต ไม่มีการย้ายถิ่นฐานไปไหนหรือไม่ เป็นต้น

4.เรื่องของ กฎหมาย ในการทำเรื่องกู้สินเชื่อบ้าน

  • กฎหมายของการกู้บ้าน มีหลายข้อที่ควรรู้ทั้งกู้ร่วม เรื่องการผ่อนชำระ หลักการของการกู้ร่วมคือนำสถานะทางการเงินของ 2 คน มารวมกันเพื่อให้มีความสามารถในการผ่อนชำระได้มากเพียงพอ ดังนั้น ธนาคารจะถือว่าผู้กู้ร่วมจะต้องร่วมกันผ่อนชำระค่าใช้จ่าย
  • แต่ในความเป็นจริงนั้น ผู้กู้ร่วมอาจผิดใจกันระหว่างสัญญา จนทำให้ไม่อยากรับผิดชอบร่วมกันต่อ หรือ อาจมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดมีปัญหาทางการเงิน ทำให้ภาระทั้งหมดตกเป็นของอีกฝ่ายได้ 

5.การวางแผนเรื่อง เงินทุนสำรอง

  • เงินทุนสำรอง คือ แผนสำรองนั้นเอง ซึ่งในแต่ละคนมีการจัดสรรเงินออม กันไว้ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและมูลค่าไม่ผันผวน อย่างเช่น เงินฝาก สลากออมทรัพย์  เป็นต้น
  • เพราะเชื่อว่า การมีเงินเดือน หรือรายได้ที่ทุกคนหาได้แต่ละเดือน หากหักลบเงินผ่อนบ้าน อาจจะเหลือไม่พอ แต่ขึ้นอยู่กับเงินเดือนแต่ละคน ดังนั้น ควรบริหารจัดการการเงินให้ดี ทั้งเงินปัจจุบัน และเงินในอนาคต รวมถึงเงินทุนสำรองเพื่อไม่ให้กระทบการเงินและการใช้ชีวิตของตนเองในอนาคต