เหล็กเส้นระยองแต่ชนิดมีอะไรบ้าง เลือกให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง

เหล็กเส้นระยองแต่ชนิดมีอะไรบ้าง? เลือกให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง

เหล็กเส้นระยองแต่ชนิดมีอะไรบ้าง เลือกให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง โดย เลคก้า

” เลือกวัสดุให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง ทำให้ช่างระยองทำงานง่ายขึ้น ” วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง แต่ละชนิดคนส่วนใหญ่มันคิดว่าสามารถใช้แทนกันได้ คล้ายๆกัน ไม่แตกต่างกัน เพราะมักจะมองเรื่องราคาเป็นหลักในการตัดสินใจเลือกใช้ ทำให้ส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างที่ออกมาไม่ตรงกับแผนที่วางไว้ เช่นเดียวกับการเลือก ” เหล็กเส้น ” แต่ละแบบมีคุณสมบัติ ความเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  • เหล็กเส้นมีกี่ชนิด มีอะไรบ้าง คืออะไร ?
  • เหล็กเส้นแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานก่อสร้างแบบใด

เหล็กเส้นมีกี่ชนิด มีอะไรบ้าง คืออะไร ?

เหล็กเส้นแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่

  • ลวดผูกเหล็ก(Binding Wire/Black Annealing Wire)

เหล็กเส้นระยองแต่ชนิดมีอะไรบ้าง?เลือกให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง โดย เลคก้า

ลวดผูกเหล็ก คือ เป็นส่วนประกอบของงานคอนกรีต ซึ่งลวดที่ใช้มัดเหล็กเส้นในงานคอนกรีตทำให้เป็นรูปตะแกรงพื้นได้หรืออยู่ในรูปคานหรือเสาได้ การผลิตลวดผูกเหล็กจะเป็นการนำเอาเหล็กเส้นไปเข้าเครื่องรีดให้มีขนาดเล็กตามที่กำหนด แล้วผ่านเข้าไปในเตาอบความร้อนสูง อบที่อุณหภูมิประมาณ 700 องศาเซลเซียส จนถึงจุดหลอม เพื่อทำให้ลวดมีความอ่อนนิ่ม

  • เหล็กเส้นกลม (Round Bar)

เหล็กเส้นระยองแต่ชนิดมีอะไรบ้าง?เลือกให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง โดย เลคก้า

เหล็กเส้นกลมมีลักษณะเป็นเส้นกลม หรือเรียกสั้นๆว่า RB ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.28/2529,32/2532 ชั้นคุณภาพของเหล็กประเภทนี้คือ SR24 ที่เป็นที่รู้จักและนิยมใช้คือ เหล็ก บลส. บกส. TSC และ NS ซึ่งเหล็กเส้นกลมผิวของเหล็กต้องเรียบ เกลี้ยง ไม่มีลูกคลื่น ไม่มีปีก ไม่มีรอยแตก หน้าตัดต้องกลม ไม่เบี้ยว

  • เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bar)

เหล็กเส้นระยองแต่ชนิดมีอะไรบ้าง?เลือกให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง โดย เลคก้า

เหล็กเส้นข้ออ้อย/เหล็กเส้นข้ออ้อย DB/เหล็กบั้ง/เหล็กข้อ SD30, SD40, SD50 ผิวของเหล็กมีลักษณะเป็นปล้องๆ คล้ายๆอ้อยเป็นเหล็กที่มีแรงยึดเหนี่ยวสูง มีระยะบั้งเท่ากันสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น ไม่มีรอยปริแตกร้าว ส่วนมากเหล็กข้ออ้อยรับรองตามมาตรฐานมอก. 24-2548 มีเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อยอยู่ที่ 10-32 มม.

เหล็กเส้นแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานก่อสร้างแบบใด

  • ลวดผูกเหล็ก(Binding Wire/Black Annealing Wire)

คุณสมบัติของลวดผูกเหล็ก เพื่อผูกเหล็กให้ติดกัน สามารถเป็นตารางเพื่อใช้แทนตะแกรงไวร์เมช ลวดผูกเหล็กสามาถเป็นส่วนช่วยให้ขึ้นเสาหรือคาน รวมถึงใช้กับงานเพดานเช่นผูกเหล็กรองฉนวนกันความร้อน

  • เหล็กเส้นกลม (Round Bar)

เหล็กเส้นกลม เหมาะสมกับงานก่อสร้างที่มีขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ไม่เหมาะสมกับการรับน้ำหนักมากเกินไป เหมาะกับงานก่อสร้างเสริมคอนกรีต นิยมใช้ปอกเสาและปอคาน ไม่นิยมสำหรับงานยึดเกาะเช่นปูน เพราะเหล็กมีผิวเรียบมน ไม่เหมาะกับงานยึดเกาะ

  • เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bar)

เหล็กเส้นข้ออ้อย/เหล็กเส้นข้ออ้อย DB/เหล็กบั้ง เหมาะกับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความต้องการความแข็งแรงสูงและทนแรงเสียดทานได้ดีกว่าเหล็กเส้นกลม เช่น เขื่อน สะพาน เป็นต้น และงานก่อสร้างที่มีแรงอัดมากๆ

 

หากสั่งซื้อเหล็กเส้นสามารถติดต่อสอบถามที่ได้ที่…

Line : @LEKKLA

Facebook : LEKKLA TH

Tel : 086-330-4137

  • หรือสั่งซื้อเหล็กระยองทางออนไลน์ได้ที่..

Home