เหล็กเส้นระยองแต่ชนิดมีอะไรบ้าง เลือกให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง

เหล็กเส้นระยองแต่ชนิดมีอะไรบ้าง? เลือกให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง ” เลือกวัสดุให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง ทำให้ช่างระยองทำงานง่ายขึ้น ” วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง แต่ละชนิดคนส่วนใหญ่มันคิดว่าสามารถใช้แทนกันได้ คล้ายๆกัน ไม่แตกต่างกัน เพราะมักจะมองเรื่องราคาเป็นหลักในการตัดสินใจเลือกใช้ ทำให้ส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างที่ออกมาไม่ตรงกับแผนที่วางไว้ เช่นเดียวกับการเลือก ” เหล็กเส้น ” แต่ละแบบมีคุณสมบัติ ความเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เหล็กเส้นมีกี่ชนิด มีอะไรบ้าง คืออะไร ? เหล็กเส้นแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานก่อสร้างแบบใด เหล็กเส้นมีกี่ชนิด มีอะไรบ้าง คืออะไร ? เหล็กเส้นแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ ลวดผูกเหล็ก(Binding Wire/Black Annealing Wire) ลวดผูกเหล็ก คือ เป็นส่วนประกอบของงานคอนกรีต ซึ่งลวดที่ใช้มัดเหล็กเส้นในงานคอนกรีตทำให้เป็นรูปตะแกรงพื้นได้หรืออยู่ในรูปคานหรือเสาได้ การผลิตลวดผูกเหล็กจะเป็นการนำเอาเหล็กเส้นไปเข้าเครื่องรีดให้มีขนาดเล็กตามที่กำหนด แล้วผ่านเข้าไปในเตาอบความร้อนสูง อบที่อุณหภูมิประมาณ 700 องศาเซลเซียส จนถึงจุดหลอม เพื่อทำให้ลวดมีความอ่อนนิ่ม เหล็กเส้นกลม (Round Bar) เหล็กเส้นกลมมีลักษณะเป็นเส้นกลม หรือเรียกสั้นๆว่า RB ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.28/2529,32/2532 … Continue reading เหล็กเส้นระยองแต่ชนิดมีอะไรบ้าง เลือกให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง