รู้อย่างงี้ ใช้นานแล้ว 4 วัสดุเป็นมิตรต่อโลก

วัสดุก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย เลคกล้า

วัสดุก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4 สิ่ง

รู้อย่างงี้ ใช้นานแล้ว !!!

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
  • 4 วัสดุสร้างบ้านไม่ทำร้ายโลกมีอะไรบ้าง

4 วัสดุก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีอะไรบ้าง

วัสดุก่อสร้าง ชนิดที่ 1 : ไอโบพลาสติก

วัสดุก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย เลคกล้า

  • ไอโบพลาสติก คือ สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นสามารถย่อยสลายได้ 100% ไอโบพลาสติก คือ พลาสติกที่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง มันเทศ ข้าวสาลี ฯลฯ และอีกหลากหลายชนิด
  • ดังนั้น จึงถูกนิยมนำมาใช้ในงานทุกรูปแบบ อย่างงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมก่อสร้างก็ถูกนำมาใช้เช่นกัน ที่สำคัญ ไอโบพลาสติก เป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นสูง แต่ข้อเสียคือ หายาก และราคาค่อนข้างแพง

วัสดุก่อสร้างที่ 2 : เหล็กก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย เลคกล้า

อุปกรณ์ก่อสร้าง ชนิดที่ 3 : ไม้สังเคราห์

วัสดุก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย เลคกล้า

  • บางคนอาจตกใจว่าทำไม ไม้ ถึงเป็นวัสดุไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่ไม้ที่กล่าวคือ ไม้สังเคราะห์ ซึ่ง ไม่สังเคราะห์ ถูกสร้างขึ้น เพื่อทดแทน ไม้ทั่วไป ลดการตัดไม้ทำลายป่า ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด
  • ไม้สังเคราะห์จะถูกทำเลียนแบบให้มีสีสัน รูปร่างหน้าตา หรือคุณสมบัติใกล้เคียงกับไม้ เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานทดแทนไม้จริงได้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งแผ่น ไม้ ไม้พื้น ไม้ระแนง

อุปกรณ์/วัสดุก่อสร้าง ชนิดสุดท้าย : โซลาร์เซลล์

วัสดุก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย เลคกล้า

  • โซลาร์เซลล์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้า ทำให้ช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟในครัวเรือนได้
  • สรุปได้ว่า โซล่าเซลล์คือการนำพลังงานที่ไม่มีวันหมดมาใช้ และเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สะอาด ปลอดภัย ถึงแม้ใช้แสงสว่างเพียงน้อยนิดก็สามารถทำให้เกิดแสงสว่างได้