Category Archives: CSR

รู้หรือไม่ ? เศษเหล็กเป็นได้มากกว่าที่คุณคิด สร้างเงิน สร้างรายได้

รู้หรือไม่ ? เศษเหล็ก เป็นได้มากกว่าที่คุณคิด สร้างเงิน สร้างรายได้ โดย เลคกล้า

เศษเหล็ก รีไซเคิล เหล็ก ทำอย่างไร ? รู้หรือไม่ ? เศษเหล็ก เป็นได้มากกว่าที่คุณคิด เศษเหล็ก การรีไซเคิลเหล็ก เศษโลหะ เป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามเสมอมา มากกว่า 70% มองว่า เศษเหล็ก = ขยะ แต่รู้หรือไม่ ? เศษเหล็กเป็นอีกหนึ่งอุสาหกรรมที่สามารถสร้างเงิน สร้างรายได้ เนื่องจาก เหล็กเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้100% ถือเป็นวัสดุชนิดเดียวบนโลกเลยก็ได้ว่าที่ทำได้เช่นนี้ วันนี้เลคกล้า ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหล็กรวบรวมแนวทางการนำเศษเหล็กที่ไม่ใช้แล้ว นำกลับมาสร้างรายได้ สร้างงาน มีแนวทางดังนี้…. เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง วิธีการนำเศษเหล็กไปใช้ใหม่ ทำอย่างไรให้เกิดรายได้  วิธีการและแนวทางการสร้างรายได้จากเศษเหล็ก ทำอย่างไรบ้าง ? วิธี ที่ 1 : การทำคัดเลือกเศษเหล็กที่มีสภาพดีมาใช้ใหม่ วิธีการคัดเลือกเศษเหล็กที่มีสภาพดีเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นวิธีที่ช่วยลดต้นทุนสำหรับผู้รับเหมา ช่วยลดต้นทุนการซื้อวัสดุก่อสร้างทำให้ได้กำไรจากงานนั้นๆได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับความยินยอมของเจ้าของบ้านตกลงให้ใช้เหล็กเก่าได้หรือไม่ด้วย ข้อแนะนำ สำหรับผู้รับเหมาที่ต้องการเลือกเศษเหล็กที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อนำมาใช้ใหม่ แนะนำให้ดูว่าต้องการเลือกเศษเหล็กสร้างงานก่อสร้างประเภทอะไร เนื่องจากเศษเหล็กเป็นเหล็กที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว จึงเหมาะสมกับงานที่ไม่ได้รับน้ำหนักมากนัก งานก่อสร้างขนาดเล็กถึงกลาง เช่น สร้างซุ้มนั่งเล่น