เจาะลึก!! ความสำคัญใบเซอร์ ใบรับรองเหล็ก ทำไมต้องมี ??

เจาะลึกใบเซอร์ ใบรับรองเหล็ก โดย เลคกล้า

รับรองใบเซอร์เหล็ก ใบรับรองเหล็ก 

เจาะลึก ! ความสำคัญ ใบเซอร์ใบรับรอง เหล็ก ทำไมต้องมี

รับรอง ใบเซอร์ ใบรับรองเหล็ก ใบcertificate ใบ CE ISO ใบCOA หรือ Quality คำเรียกใบรับรองมาตรฐานขึ้นอยู่ที่ว่าโรงงานแต่ละโรงงานเรียกแบบไหน เชื่อว่า ยังมีกลุ่มคนที่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมสินค้าต้องมีใบรับรอง ใบเซอร์ ความสำคัญของใบรับรองจำเป็นหรือไม่ วันนี้ เลคกล้า ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหล็กได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ใบรับรองใบเซอร์มาไว้ที่นี้แล้ว 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 • รับรองใบเซอร์เหล็ก ใบเซอร์สินค้า คืออะไร ? สำคัญอย่างไร
 • การขอใบเซอร์ การขอใบรับรองสินค้าใช้เอกสารอะไรบ้าง

เจาะลึกความสำคัญใบเซอร์ ใบรับรองเหล็ก Certificate of Analysis

เจาะลึกใบเซอร์ ใบรับรองเหล็ก โดย เลคกล้า

ใบเซอร์ ใบรับรองเหล็กคืออะไร สำคัญอย่างไร

 • เริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ใบรับรองทั่วไป กันก่อน ใบรับรองทั่วไป ออกโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งรายละเอียดที่มีในใบรับรอง เช่น ส่วนประกอบของโลหะคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ (นิเกิล…% , โครเมียม…%) , ชื่อบริษัทที่ขอทดสอบ , วิธีการทดสอบ , วันที่ทดสอบ , ผลการทดสอบ , ชื่อผู้ทดสอบ , ชื่อผู้รับรองผลการทดสอบ , ชื่อผู้รับรองเอกสาร เป็นต้น
 • รายละเอียดดังกล่าวเป็นการการันตี รับรองมาตรฐาน สร้างความน่าเชื่อถือของสินค้านั้นๆ มักจะเป็นสินค้าที่ราคาสูง สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าข้ามประเทศ สินค้าโรงพยาบาล หรือ อาคารขนาดใหญ่ 
 • เช่นเดียวกับ รับรองใบเซอร์เหล็ก ใบเซอร์เหล็ก รับรองใบเซอร์เหล็กXs31 ใบเซอร์เหล็กโรงงาน  เป็นใบเซอร์ที่ช่าง ผู้รับเหมาขอเพื่อใช้ประกอบเอกสารงานก่อสร้าง รายละเอียดในใบเซอร์เหล็กคล้ายกับใบเซอร์ ใบรับรองทั่วๆไป
 • แต่ใบเซอร์เหล็กจะเน้นไปเรื่อง สถานที่ประกอบการเลขที่ , เหล็กได้รับรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานเลขที่… (มอก.9001-2559) ISO9001:2015 , คลังสินค้าที่ไหน เป็นต้น

ขั้นตอนการขอใบเซอร์เหล็ก ใบรับรองมาตรฐาน (Certificate of Analysis)

เจาะลึกใบเซอร์ ใบรับรองเหล็ก โดย เลคกล้า

 1. ชื่อตัวอย่าง
 2. ลักษณะตัวอย่าง
 3. ชื่อผู้ผลิต
 4. ที่อยู่ผู้ผลิต
 5. ชื่อผู้ส่งออก
 6. ที่อยู่ผู้ส่งออก
 7. หมายเลข lot. และ PI
 8. รายละเอียดของสินค้า รูปแบบการบรรจุ
 9. จำนวนสินค้าที่ส่งออก 
 10. ปรึกษาและขอใบเซอร์ รับรองใบเซอร์ เหล็กกับเลคกล้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจติดต่อสอบถาม LEKKLA หรือ ขอคำปรึกษา

ไลน์ เลคก้า ไทยแลนด์

Line ID : @ LEKKLAth

เฟสบุ๊ค เลคก้า ไทยแลนด์

LEKKLAth