4 พฤติกรรมของช่าง ไม่ควรทำ!! ป้องกันไว้ ไม่เสียงาน ไม่เสียเงิน

ผู้รับเหมา ช่าง 4 พฤติกรรมของช่างไม่ควรทำ ป้องกันไว้ถ้าไม่อยากเสียงานเสียเงิน โดย เลตกล้า

ผู้รับเหมาหรือช่าง และทุกๆอาชีพ ปัจจุบัน อัตราการแข่งขันหางานเพิ่มขึ้น ใครที่มีคุณสมบัติ สกิลที่เหนือกว่า เก่งกว่า มักถูกจ้างงานเป็นเรื่องธรรมดา แต่การที่มีความสามารถก็ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่า คนนี้จะได้ถูกจ้าง แต่ต้องคำนึงถึงเรื่องของ “พฤติกรรม” ด้วย หากมีความสามาถ และพฤติกรรมดี รับรองว่า งานไม่ขาดมือ เลคกล้ารวมพฤติกรรมแย่ของช่าง 4 พฤติกรรม ดังนี้

ผู้รับเหมา ช่าง ควรรู้ 4 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำ

พฤติกรรมที่1 ไม่รอบคอบ 

ผู้รับเหมา ช่าง 4 พฤติกรรมของช่างไม่ควรทำ ป้องกันไว้ถ้าไม่อยากเสียงานเสียเงิน โดย เลตกล้า

  • ไม่ทำสัญญาให้รอบคอบ ในการจ้างงานก่อสร้าง ควรมีการทำสัญญาเป็นลายลักอักษรที่ถูกต้องชัดเจน และควรมีการขอให้ ผู้รับเหมา ทำ BOQ แนบประกอบมาด้วย ตามหน้างานในส่วนต่างๆ ซึ่งเรื่องนี้หากทำได้ครบจะสะดวกในการติดตามงานและจ่ายเงินค่างวดงาน

พฤติกรรมที่ 2 เก่งแต่เบิกงบ แต่ไม่เก่งทำงาน

  • มีการขอเบิกเงินล่วงหน้าทั้งๆ ที่ยังไม่ถึงงวดงาน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัย โดยทั่วไป การเบิกเงินจะเบิกกันตามลำดับงานที่ตกลงกันไว้ หากมีการเบิกก่อนล่วงหน้าเวลาที่สมควร ก็ชวนให้คิดว่า เขาจะรีบเอาเงินไปทำไมทั้งๆ ที่ยังไม่ถึงเวลาตามที่ควร

พฤติกรรมที่3 งานช้า ขอพลัดไปเรื่อย

ผู้รับเหมา ช่าง 4 พฤติกรรมของช่างไม่ควรทำ ป้องกันไว้ถ้าไม่อยากเสียงานเสียเงิน โดย เลตกล้า

  • งานเกิดความล่าช้าผิดปกติ อันนี้เป็นสัญญาณแรกที่ต้องเริ่มจับตา เพราะการที่งานช้ามันต้องมรสาเหตุอะไรสักอย่าง หนึ่งในนั้นคืออาการเตรียมจะทิ้งงาน ! แต่อย่าพึ่งไปเหมาว่า งานล่าช้าทุกอัน คือ สัญญาณว่า ผู้รับเหมา หรือ ช่าง เขาจะทิ้งงาน เพราะบางครั้งมันมีปัญหาอุปสรรคอย่างอื่นเกิดขึ้น ต้องเข้าไปสอบถามดู บางอย่างเป็นเรื่องที่เข้าใจได้

พฤติกรรมสุดท้าย เลือกวัสดุก่อสร้าง เน้นถูก ไม่เน้นคุณภาพ

  • เชื่อว่า หลายท่านอยากได้กำไรจากการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง เพราะคิดว่า เจ้าของบ้านไม่รู้ แต่ความจริงไม่มีบนโลก หากเลือกวัสดุที่ไม่มีคุณภาพ บ้านที่สร้างก็จะเสื่อมสภาพไว มีปัญหามากมาย ทำให้มีการพูดต่อ ทำลายชื่อเสียงกันง่ายๆ ดังนั้น ผู้รับเหมา ช่าง ต้องเลือก วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน ปรึกษา เลคกล้า ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหล็ก รับรองไม่ผิดหวัง