รู้หรือไม่ ? การถมดินช่วงหน้าฝนเป็นที่ควรทำมากที่สุด

ถมดินช่วงหน้าฝน เป็นช่วงที่ดีที่สุด โดย เลคกล้า

ถมดินช่วงหน้าฝน ปรับหน้าดิน ขุดดิน หรืองานก่อสร้างงานจำพวกฐานราก โครงสร้างก่อนขึ้นเสาหลัก บางครั้งต้องคำนึงถึงฤดูที่ควรก่อสร้าง อย่างช่วงหน้าฝนนั้นเอง การถมดินช่วงหน้าฝน หรือการปรับหน้าดิน มีหลายท่านที่ไม่รู้ว่า “ฤดูฝนเหมาะกับการถมดิน ปรับหน้าดินมากที่สุด” สามารถอ่านเพิ่มเติมดังบทความข้างล่างนี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  • ประเภทของดินที่นิยมนำมาถม แบ่งเป็นกี่ประเภท
  • ข้อดีของการถมดิน ปรับหน้าดินช่วงหน้าฝน

การถมดิน มีดินประเภทอะไรบ้างที่ช่าง ผู้รับเหมาแนะนำ

ถมดินช่วงหน้าฝน เป็นช่วงที่ดีที่สุด โดย เลคกล้า

  1. ดินลูกรังเป็นดินที่สามารถบดอัดได้ดี แต่มักจะสะสมความร้อน เหมาะแก่การทำถนนมากที่สุด
  2. ดินบ่อ เป็นดินเปียก คล้ายกับดินเหนียว สามารถเปลี่ยนรูปได้ง่ายเหมาะสำหรับ การถมที่ ปลูกสร้างบ้าน และปลูกต้นไม้ใหญ่
  3. ดินถมทั่วไปเป็นดินที่มีราคาถูก แต่จะมีเฉพาะในตัวเมืองเท่านั้

ข้อดีของการถมดินช่วงหน้าฝน มีอะไรบ้าง

  • ช่วงให้ดินบดอัดแน่นมากกว่าเดิม การถมดินหน้าฝน จะช่วยให้บดอัดดินให้แน่นได้ง่าย และเร็วขึ้น เพราะดินจะมีความอิ่มน้ำอยู่แล้วจึงทำให้เนื้อดินแน่น และบดอัดให้แน่นได้ง่ายกว่าในช่วงหน้าร้อน แถมการถมดินหน้าฝนยังทำให้ดินมีโอกาสทรุดตัวลงได้น้อยอีกด้วย ซึ่งก็จะมีการทรุดตัวอยู่บ้างแต่ไม่มากนั่นเอง
  • ปลูกสร้างบ้านได้เร็วขึ้น เนื่องจากในช่วงที่ถมดินนั้น ดินได้รับน้ำจนอิ่มตัวแล้ว จึงทำให้เนื้อดินเบียดชิดกันจนมีช่องว่างในดินน้อย และยังลดความเป็นโพรงในดินลงไปมากอีกด้วย เมื่อดินแห้งดินก็จะมีความแข็งและแน่นมาก ทำให้คุณสามารถก่อสร้างบ้านได้เลย เพราะถึงแม้ว่าดินทรุดตัวก็จะทรุดไม่มาก และมักจะไม่ส่งผลกับโครงสร้างของบ้านมากนัก
  • แต่ข้อเสีย การก่อสร้างช่วงหน้าฝนหลักๆคือ เรื่องการขนส่ง การเคลื่อนที่ เพราะฝนตกหนัก ยิ่งทำให้ดิน หรือลูกรังมีความรื่นมาก รวมถึง สุขภาพของช่างก่อสร้างจะป่วยหรือไม่สบายได้ ทำให้งานเดินช้ากว่าเดิมได้