ประเมินราคารื้อถอนบ้าน รีโนเวทบ้าน ราคากลางที่ควรรู้ !!

ประเมินราคารื้อถอนบ้าน รีโนเวทบ้าน ราคากลางที่ควรรู้ โดย เลคกล้า

ประเมินราคางานรื้อถอน ประเมินราคาการรีโนเวทบ้านเบื้องต้น

ราคากลางที่ควรรู้ก่อนก่อสร้าง

การประเมินราคางานรื้อถอน ประเมินราคารีโนเวทบ้าน ประเมินราคากลางวัสดุก่อสร้างก่อนเริ่มก่อสร้าง เป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านควรรู้ เพื่อตัดสินใจว่าจะก่อสร้างในราคาดีหรือไม่และยังเป็นการประมาณการเรื่องงบประมาณเบื้องต้น เพื่อบริหารงบให้อยู่ในเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึง ยังเป็นการสร้างตัวเลือกที่ดีในการเลือกร้านวัสดุว่าควรเลือกซื้อร้านอะไร และค่าแรงงานต่างๆได้อีกด้วย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินราคารื้อถอนโครงสร้างบ้าน บริเวณนอกบ้าน มีอะไรบ้าง
 • ประเมินราคารื้อถอนภายใน ราคากลางที่ควรรู้

ประเมินราคารื้อถอน โครงสร้างบ้าน โครงสร้างคอนกรีต

ประเมินราคารื้อถอนบ้าน รีโนเวทบ้าน ราคากลางที่ควรรู้ โดย เลคกล้า

 • งานราคารื้อถอนประเภทโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กเสริมคอนกรีต ราคาโดยประมาณ 200-350 ลูกบาศก์/เมตร
 • ประเมินราคางานรื้อถอนโครงสร้างไม้ บ้านไม้ รื้อถอนบ้านไม้ ราคาโดย ประมาณ 150-300 ตร./ม.
 • งานรื้อถอนประเภทโครงสร้างหลังคา ซึ่งมีหลักคาหลากหลายประเภท แต่สามารถประเมินราคากลางประมาณ 25-35บาท/ตร.ม.
 • หากรื้อถอนโครงสร้างหลังคา จำเป็นต้องรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายจะแยกกันกับการรื้อถอนโครงสร้างหลังคา ประมาณ 5-15 บาท/ตร.ม.
 • งานรื้อถอนฝา เพดาน กระเบื้องแผ่นเรียบ ประมาณไว้ที่ 25-35 บาท/ตร.ม.
 • ประเมินราคาถอนฝายิปซั่มแบบฉาบเรียบ ราคาโดยประมาณ 20-25 บาท/ตร.ม.
 • งานรื้อถอนผนังบุหินอ่อน หรือหินแกรนิต ราคาโดยประมาณ 40-45 บาท/ตารางเมตร
 • งาน รื้อถอนผนังก่ออิฐหนาครึ่งแผ่นฉาบปูน ราคา โดยประมาณ 25-30 บาท/ตารางเมตร
 • งานรื้อถอน ผนังก่ออิฐหนาเต็มแผ่นฉาบปูน ราคาโดยประมาณ 40-50 บาท/ ตารางเมตร
 • รื้อถอนผนังบุกระเบื้อง ราคา โดย ประมาณ 30-35 บาท/ตารางเมตร
 • งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน ราคา  30-35 บาท/ตารางเมตร
 • งาน รื้อ ถอนพื้นไม้ พร้อมคาน ตง ไม้ ราคาโดย ประมาณ 30-35 บาท /ตารางเมตร
 • งานรื้อถอน พื้นปูกระเบื้อง ราคาโดยประมาณ 35-40 บาท/ตารางเมตร

ประเมินราคารื้อถอนภายใน รื้อถอนภายในบ้าน

ประเมินราคารื้อถอนบ้าน รีโนเวทบ้าน ราคากลางที่ควรรู้ โดย เลคกล้า

 • งาน รื้อถอน บันไดไม้พร้อมราวลูกกรง ราคา โดยประมาณ 35-40 บาท/เมตร
 • ถอนราวลูกกรงบันได หรือระเบียง ราคาโดยประมาณ 15-20 บาท /  เมตร
 • งานรื้อถอน ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ ขนาด ไม่เกิน 2.00 ตารางเมตร ราคาโดยประมาณ 40-45 บาท/ชุด
 • งานรื้อถอนชุดประตูอะลูมิเนียมพร้อมกระจก ราคาโดยประมาณ 100-120 บาท/ตารางเมตร
 • ถอนชุดประตูเหล็กกันไฟพร้อมวงกบ ราคาโดยประมาณ 120-150 บาท/ตารางเมตร
 • งาน รื้อถอน ชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ ราคา 40-45 บาท/ตารางเมตร
 • งานรื้อถอน ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ ขนาดไม่เกิน 2.00 ตารางเมตร ราคาโดยประมาณ 40-45 บาท/ชุด
 • งานรื้ อถอนชุดประตูอะลูมิเนียมพร้อมกระจก ราคาประมาณ 100-120 บาท/ตารางเมตร
 • งาน รื้อ ถอนชุดประตูเหล็กกันไฟพร้อมวงกบ ราคาโดยประมาณ 120-150 บาท/ตารางเมตร
 • งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ ราคาโดย ประมาณ 40-45 บาท/ตารางเมตร

สนใจติดต่อสอบถาม LEKKLA หรือ ขอคำปรึกษา

ไลน์ เลคก้า ไทยแลนด์

Line ID : @ LEKKLAth

เฟสบุ๊ค เลคก้า ไทยแลนด์

LEKKLAth